• İnşaat Taahhüt İşleri
  İnşaat Taahhüt İşleri
 • Konteyner Üretimi
  Konteyner Üretimi
  Konteyner Üretimi
 • Prefabrik Evler
  Prefabrik Evler
 • Alt Yapı Ve Kanalizasyon İşlemleri
  Alt Yapı Ve Kanalizasyon İşlemleri
  Alt Yapı Ve Kanalizasyon İşlemleri
 • Danışmanlık Hizmetleri
  Danışmanlık Hizmetleri
  İnşaat ve Alt Yapı Danışmanlık Hizmetleri
İnşaat Taahhüt İşleri İnşaat Taahhüt İşleri
AForum Yapı İnşaat Danışmanlık A.Ş. İnşaat Altyapı (Su & Kanalizasyon) İşleri Taahhüt ettiği tüm inşaat altyapı işlerini yüksek teknik standartlarda yapıp teslim ederek haklı bir başarıyı kazanmış olan AForum Yapı İnşaat Danışmanlık A.Ş. her geçen gün bitirdiği yeni projelerle piyasada güven tazelemektedir.

Yapı taahhüt işlemleri nasıl yapılır? Bu çalışmaları gerçekleştirirken izlenecek yol nedir? Bu sorulara cevap aramadan önce inşaat taahhütü, inşaat taahhüt işletmeleri nedir? öğrenmeliyiz. Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

İşveren ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında yapının inşa edilmesine ilişkin olarak yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır:
 Projenin hazırlanması,
 Keşif bedelinin belirlenmesi,
 Fiyatlandırma yönteminin tespiti,
 Teklif alma yönteminin belirlenmesi,
 Projenin ihaleye çıkarılması,

İhaleye çıkarılan projeye taahhüt işletmeleri tarafından teklif verilir. Verilen teklifler işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve inşaata başlanır, yapı taahhüt işlemleri aşağıdaki gibi ilerlemektedir.

Devamı